Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Petras Unikauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 43.256,00 EUR
2 Kazimieras Arlauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 41.465,00 EUR
3 Algirdas Kaušas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 20.000,00 EUR
4 Roberta Kaušienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 18.881,00 EUR
5 Valdas Liaudanskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 13.200,00 EUR
6 Milda Balžekaitė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 6.000,00 EUR
7 Rimantas Pauliukonis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 6.000,00 EUR
8 Žygimantas Kazimieras Lapukas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 4.135,00 EUR
9 Dovilė Sakalienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 1.000,00 EUR
10 Zuzana Grigalevičienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 1.000,00 EUR
11 Džeralda Skopienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 1.000,00 EUR
12 Irena Sarapinaitė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 800,00 EUR
13 Lolita Maleronkienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 700,00 EUR
14 Milda Paukštė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 600,00 EUR
15 Audronė Vaitkuvienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 500,00 EUR
16 Dovydas Matulis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Ukmergės rajono 300,00 EUR