Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose.

Pagal sumažėjusias pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos 2013 Piniginės lėšos 2017 Pokytis
1 Adelė Karteškina Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 9.586,09 EUR 5.000,00 EUR 4.586,09 EUR
2 Dovydas Petrošius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 1.739,13 EUR 0,00 EUR 1.739,13 EUR
3 Vaclovas Aleksandravičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 6.956,52 EUR 6.500,00 EUR 456,52 EUR
4 Laimutis Aukselis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5 Saulius Rasikas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
6 Oksana Skripnikienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 2.762,90 EUR 3.000,00 EUR -237,10 EUR
7 Darius Saldūnas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 942,00 EUR -942,00 EUR
8 Eimutis Židanavičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 58.909,57 EUR 60.300,00 EUR -1.390,43 EUR
9 Auksė Laučienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 1.770,00 EUR -1.770,00 EUR
10 Rimas Pocius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 7.540,00 EUR 10.000,00 EUR -2.460,00 EUR
11 Elena Kuznecova Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 24.860,29 EUR 28.399,00 EUR -3.538,71 EUR
12 Salomėja Slaboševičienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 5.600,00 EUR -5.600,00 EUR
13 Aleksandras Jokūbauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 15.733,62 EUR 49.160,00 EUR -33.426,38 EUR