Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose.

Pagal padidėjusias pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos 2013 Piniginės lėšos 2017 Pokytis
1 Sigitas Statkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 20.418,84 EUR 40.872,00 EUR 20.453,16 EUR
2 Rimvydas Juozapavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 3.016,81 EUR 7.617,00 EUR 4.600,19 EUR
3 Regimantas Vainoris Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
4 Kęstutis Misius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5 Daiva Klusienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
6 Dovilė Joniškienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
7 Birutė Baltutienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 2.753,62 EUR 2.750,00 EUR -3,62 EUR
8 Algis Gulbinas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 2.608,70 EUR 0,00 EUR -2.608,70 EUR
9 Virginija Kristinaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 28.252,17 EUR 20.000,00 EUR -8.252,17 EUR
10 Jadvyga Dunauskaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 11.763,77 EUR 3.065,00 EUR -8.698,77 EUR
11 Antanas Lizdenis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 47.246,38 EUR 3.500,00 EUR -43.746,38 EUR