Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose.

Pagal padidėjusias pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos 2013 Piniginės lėšos 2017 Pokytis
1 Aleksandras Jokūbauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 15.733,62 EUR 49.160,00 EUR 33.426,38 EUR
2 Salomėja Slaboševičienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 5.600,00 EUR 5.600,00 EUR
3 Elena Kuznecova Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 24.860,29 EUR 28.399,00 EUR 3.538,71 EUR
4 Rimas Pocius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 7.540,00 EUR 10.000,00 EUR 2.460,00 EUR
5 Auksė Laučienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 1.770,00 EUR 1.770,00 EUR
6 Eimutis Židanavičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 58.909,57 EUR 60.300,00 EUR 1.390,43 EUR
7 Darius Saldūnas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 942,00 EUR 942,00 EUR
8 Oksana Skripnikienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 2.762,90 EUR 3.000,00 EUR 237,10 EUR
9 Laimutis Aukselis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
10 Saulius Rasikas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
11 Vaclovas Aleksandravičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 6.956,52 EUR 6.500,00 EUR -456,52 EUR
12 Dovydas Petrošius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 1.739,13 EUR 0,00 EUR -1.739,13 EUR
13 Adelė Karteškina Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 9.586,09 EUR 5.000,00 EUR -4.586,09 EUR