Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose.

Pagal padidėjusias pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos 2013 Piniginės lėšos 2017 Pokytis
1 Juozapas Juška Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 66.893,33 EUR 214.582,00 EUR 147.688,67 EUR
2 Antanas Burkšaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.449,28 EUR 15.000,00 EUR 13.550,72 EUR
3 Regina Ūsienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 9.513,91 EUR 21.500,00 EUR 11.986,09 EUR
4 Stasė Vasaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 2.451,01 EUR 10.486,00 EUR 8.034,99 EUR
5 Robertas Stremaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 0,00 EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
6 Rasita Grincevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 2.679,13 EUR 7.131,00 EUR 4.451,87 EUR
7 Artūras Varankevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.449,28 EUR 5.000,00 EUR 3.550,72 EUR
8 Gintautas Lenkas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.640,58 EUR 4.432,00 EUR 2.791,42 EUR
9 Birutė Stašinskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.914,49 EUR 3.620,00 EUR 1.705,51 EUR
10 Mečislovas Švabas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 21.883,77 EUR 23.318,00 EUR 1.434,23 EUR
11 Audrius Rimkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.544,06 EUR 2.100,00 EUR 555,94 EUR
12 Edgaras Pilypaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 783,19 EUR 798,00 EUR 14,81 EUR
13 Audronė Laurinaitytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 51,88 EUR 0,00 EUR -51,88 EUR
14 Gintautas Pilypaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.913,04 EUR 1.332,00 EUR -581,04 EUR
15 Vaidas Balčiūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 1.652,46 EUR 1.041,00 EUR -611,46 EUR
16 Roma Dėdynienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 8.148,99 EUR 5.106,00 EUR -3.042,99 EUR
17 Rimantas Sinkevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 47.402,61 EUR 44.321,00 EUR -3.081,61 EUR
18 Vytautas Valtys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 7.504,93 EUR 3.539,00 EUR -3.965,93 EUR
19 Violeta Simonavičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Šakių rajono 18.700,58 EUR 10.967,00 EUR -7.733,58 EUR