Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose. Susumuojame jų turtą (statiniai, žemė, kelių transporto priemonės, kiti daiktai) + vertybinius popierius, meno kūrinius, juvelyrinius dirbinius + išduotas paskolas ir iš gautos sumos atimame gautas paskolas

Pagal prarastą turtą(visą)

Vardas Partija Savivaldybė Turtas 2013 Turtas 2017 Turto pokytis
1 Gedas Adomaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 202.317,40 EUR 113.250,00 EUR 89.067,40 EUR
2 Sigitas Statkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 165.990,43 EUR 86.243,00 EUR 79.747,43 EUR
3 Raimondas Peleckas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 22.898,55 EUR -45.000,00 EUR 67.898,55 EUR
4 Almena Almanienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 56.376,81 EUR 6.000,00 EUR 50.376,81 EUR
5 Zofija Paulikienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 133.681,45 EUR 83.778,00 EUR 49.903,45 EUR
6 Antanas Lizdenis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 148.695,66 EUR 104.900,00 EUR 43.795,66 EUR
7 Artūras Alsys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 156.289,57 EUR 113.444,00 EUR 42.845,57 EUR
8 Audrius Vaišvyla Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 91.031,01 EUR 53.502,00 EUR 37.529,01 EUR
9 Arvydas Jucius Darbo partija Akmenės rajono 79.565,22 EUR 48.888,00 EUR 30.677,22 EUR
10 Judita Puzonienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono -4.057,97 EUR -21.000,00 EUR 16.942,03 EUR
11 Nijolė Tautkienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 28.985,51 EUR 13.000,00 EUR 15.985,51 EUR
12 Birutė Baltutienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 51.304,34 EUR 37.850,00 EUR 13.454,34 EUR
13 Stasys Beržinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 55.631,88 EUR 43.922,00 EUR 11.709,88 EUR
14 Birutė Kulvinskienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 29.643,48 EUR 18.067,00 EUR 11.576,48 EUR
15 Jadvyga Dunauskaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 15.822,61 EUR 5.223,00 EUR 10.599,61 EUR
16 Eugenijus Balkauskas Darbo partija Akmenės rajono 15.130,43 EUR 6.700,00 EUR 8.430,43 EUR
17 Algis Gulbinas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 43.188,41 EUR 35.200,00 EUR 7.988,41 EUR
18 Andrius Almanis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 69.748,70 EUR 62.007,00 EUR 7.741,70 EUR
19 Jonas Isajevas Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 57.971,01 EUR 50.826,00 EUR 7.145,01 EUR
20 Aušra Tamašauskaitė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 6.376,81 EUR 1.800,00 EUR 4.576,81 EUR
21 Kęstutis Misius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 10.724,64 EUR 7.600,00 EUR 3.124,64 EUR
22 Richardas Sudaris Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 33.768,11 EUR 31.000,00 EUR 2.768,11 EUR
23 Alfridas Leliukas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 76.231,89 EUR 73.688,00 EUR 2.543,89 EUR
24 Vytautas Pokštas Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 10.434,78 EUR 9.500,00 EUR 934,78 EUR
25 Dalia Janušauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 11.531,88 EUR 10.630,00 EUR 901,88 EUR
26 Rima Seniūnienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono -7.428,99 EUR -7.825,00 EUR 396,01 EUR
27 Vitalija Žakienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 38.811,59 EUR 38.644,00 EUR 167,59 EUR
28 Vladas Jagminas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 37.391,30 EUR 37.361,00 EUR 30,30 EUR
29 Daiva Klusienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
30 Genovaitė Skerstonienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 11.594,20 EUR 11.800,00 EUR -205,80 EUR
31 Laima Balkauskienė Darbo partija Akmenės rajono 8.115,94 EUR 8.354,00 EUR -238,06 EUR
32 Vilija Bačiulienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 0,00 EUR 300,00 EUR -300,00 EUR
33 Romualdas Norbutas Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 39.892,17 EUR 41.270,00 EUR -1.377,83 EUR
34 Jolanta Ada Januitienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 9.130,44 EUR 11.050,00 EUR -1.919,56 EUR
35 Valerija Ubartienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 1.594,20 EUR 4.500,00 EUR -2.905,80 EUR
36 Juozas Uža Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 0,00 EUR 3.200,00 EUR -3.200,00 EUR
37 Monika Kateivaitė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 2.898,55 EUR 6.400,00 EUR -3.501,45 EUR
38 Regimantas Vainoris Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 3.530,00 EUR -3.530,00 EUR
39 Alvijana Masienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 1.884,06 EUR 6.500,00 EUR -4.615,94 EUR
40 Klaudijus Januitis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 0,00 EUR 5.000,00 EUR -5.000,00 EUR
41 Audrius Mišeikis Darbo partija Akmenės rajono 3.913,04 EUR 10.500,00 EUR -6.586,96 EUR
42 Arūnas Čepas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 27.728,98 EUR 34.518,00 EUR -6.789,02 EUR
43 Jūratė Garolienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 0,00 EUR 6.900,00 EUR -6.900,00 EUR
44 Kęstutis Krencius Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 14.130,43 EUR 21.450,00 EUR -7.319,57 EUR
45 Sandra Saliamanienė Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 37.246,38 EUR 45.200,00 EUR -7.953,62 EUR
46 Zina Basienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Akmenės rajono 9.275,37 EUR 18.000,00 EUR -8.724,63 EUR
47 Albinas Klimas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Akmenės rajono 169.660,58 EUR 178.794,00 EUR -9.133,42 EUR
48 Sigita Gadžij Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 14.550,72 EUR 23.700,00 EUR -9.149,28 EUR
49 Zigmantas Stankus Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 7.019,13 EUR 16.518,00 EUR -9.498,87 EUR
50 Vytautas Kenstavičius Lietuvos socialdemokratų partija Akmenės rajono 99.420,29 EUR 109.200,00 EUR -9.779,71 EUR