Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose.

Pagal sumažėjusias pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos 2013 Piniginės lėšos 2017 Pokytis
1 Antanas Lizdenis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 47.246,38 EUR 3.500,00 EUR 43.746,38 EUR
2 Jadvyga Dunauskaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 11.763,77 EUR 3.065,00 EUR 8.698,77 EUR
3 Virginija Kristinaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 28.252,17 EUR 20.000,00 EUR 8.252,17 EUR
4 Algis Gulbinas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 2.608,70 EUR 0,00 EUR 2.608,70 EUR
5 Birutė Baltutienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 2.753,62 EUR 2.750,00 EUR 3,62 EUR
6 Kęstutis Misius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
7 Daiva Klusienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
8 Dovilė Joniškienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
9 Regimantas Vainoris Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
10 Rimvydas Juozapavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 3.016,81 EUR 7.617,00 EUR -4.600,19 EUR
11 Sigitas Statkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Akmenės rajono 20.418,84 EUR 40.872,00 EUR -20.453,16 EUR