Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Regina Nikė Darbo partija Kelmės rajono 12.381,00 EUR
2 Nijolė Remeikienė Darbo partija Kelmės rajono 9.900,00 EUR
3 Rimantas Budrius Darbo partija Kelmės rajono 4.500,00 EUR
4 Zenonas Mikutis Darbo partija Kelmės rajono 2.000,00 EUR
5 Dalia Tverijonienė Darbo partija Kelmės rajono 600,00 EUR
6 Nijolė Vaškevičienė Darbo partija Kelmės rajono 500,00 EUR
7 Feliksas Vaškevičius Darbo partija Kelmės rajono 500,00 EUR
8 Algirdas Sakalauskas Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
9 Enrika Gunienė Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
10 Gerimantas Šarlauskas Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
11 Pranas Jurkaitis Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
12 Stefanija Mockaitienė Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
13 Stasė Savickaitė Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
14 Antanas Povilaitis Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR
15 Daiva Savickaitė Darbo partija Kelmės rajono 0,00 EUR