Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Rimantas Radžius Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 61.287,00 EUR
2 Juozas Amšiejus Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 60.000,00 EUR
3 Daiva Truncienė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 47.000,00 EUR
4 Kęstutis Kėrys Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 30.000,00 EUR
5 Marija Vakarė Kisieliūtė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 24.000,00 EUR
6 Almantas Juškevičius Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 20.000,00 EUR
7 Aurimas Valiukonis Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 20.000,00 EUR
8 Lina Balkūnienė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 10.000,00 EUR
9 Egidijus Černiauskas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 8.000,00 EUR
10 Artūras Grigas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 5.500,00 EUR
11 Ričardas Pilitauskas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 4.500,00 EUR
12 Tadas Valentukevičius Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 400,00 EUR
13 Žilvinas Radžius Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 0,00 EUR
14 Vilija Česnulevičienė Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 0,00 EUR
15 Girėnas Skliutas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 0,00 EUR
16 Marius Sabaliauskas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 0,00 EUR
17 Alvydas Jurgelevičius Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) Varėnos rajono 0,00 EUR