Čia lyginame tik tų kandidatų turtą, kurie dalyvavo ir 2015 metų rinkimuose.

Pagal sumažėjusias pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos 2013 Piniginės lėšos 2017 Pokytis
1 Algimantas Babeckas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 8.115,94 EUR 100,00 EUR 8.015,94 EUR
2 Valdas Aleknavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 8.162,03 EUR 4.000,00 EUR 4.162,03 EUR
3 Jurgita Arelienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
4 Regina Mačiulskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
5 Birutė Kažemėkaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 16.521,74 EUR 16.738,00 EUR -216,26 EUR
6 Sandra Raibikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR 700,00 EUR -700,00 EUR
7 Tomas Ratkevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR 773,00 EUR -773,00 EUR
8 Nijolė Skroblienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR 1.068,00 EUR -1.068,00 EUR
9 Laima Kubilienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 579,71 EUR 2.000,00 EUR -1.420,29 EUR
10 Saulius Tumelis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 2.898,55 EUR 5.000,00 EUR -2.101,45 EUR
11 Juozas Švedas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR 2.751,00 EUR -2.751,00 EUR
12 Daumantas Kupstys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 1.449,28 EUR 5.000,00 EUR -3.550,72 EUR
13 Salvijus Snapkauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 6.086,96 EUR 11.000,00 EUR -4.913,04 EUR
14 Vilija Savčenkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 579,71 EUR 5.800,00 EUR -5.220,29 EUR
15 Vaclovas Astrauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 8.695,65 EUR 20.700,00 EUR -12.004,35 EUR
16 Vytenis Skilandis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 1.855,07 EUR 17.195,00 EUR -15.339,93 EUR
17 Sigita Maldžiūtė Valaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 5.797,10 EUR 23.900,00 EUR -18.102,90 EUR
18 Juozas Arminas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 10.008,12 EUR 34.528,00 EUR -24.519,88 EUR