Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Juozas Arminas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 34.528,00 EUR
2 Sigita Maldžiūtė Valaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 23.900,00 EUR
3 Vaclovas Astrauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 20.700,00 EUR
4 Vytenis Skilandis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 17.195,00 EUR
5 Birutė Kažemėkaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 16.738,00 EUR
6 Salvijus Snapkauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 11.000,00 EUR
7 Zita Marija Neverauskaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 7.227,00 EUR
8 Vilija Savčenkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 5.800,00 EUR
9 Daumantas Kupstys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 5.000,00 EUR
10 Saulius Tumelis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 5.000,00 EUR
11 Valdas Aleknavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 4.000,00 EUR
12 Juozas Švedas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 2.751,00 EUR
13 Alma Kavaliauskaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 2.588,00 EUR
14 Laima Kubilienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 2.000,00 EUR
15 Nijolė Skroblienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 1.068,00 EUR
16 Tomas Ratkevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 773,00 EUR
17 Sandra Raibikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 700,00 EUR
18 Algimantas Babeckas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 100,00 EUR
19 Virginija Pieterienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR
20 Regina Mačiulskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR
21 Danutė Baršukaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR
22 Timėja Gradickaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR
23 Jurgita Arelienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kalvarijos 0,00 EUR