Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Albinas Leimontas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 31.000,00 EUR
2 Stanislovas Vėlavičius Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 10.000,00 EUR
3 Zita Dovidonienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 2.530,00 EUR
4 Stefa Mištolienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 2.000,00 EUR
5 Povilas Bagdonavičius Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 1.500,00 EUR
6 Virginija Jasnauskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 800,00 EUR
7 Stasys Vainauskas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 352,00 EUR
8 Rima Bladikienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 69,00 EUR
9 Virgilijus Tuomas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
10 Antanas Tamašauskas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
11 Marius Linda Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
12 Vida Kurlinskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
13 Vytautas Rimkūnas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
14 Kristina Šataitė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
15 Danutė Konaržiauskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
16 Vidmantas Bedalis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
17 Dainius Vaškas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
18 Simona Židonytė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
19 Julius Povilionis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
20 Laisvida Rudytė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
21 Deimantė Lelevičienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
22 Asta Stankuvienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
23 Aldona Mažeikienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
24 Romaldas Petrauskas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
25 Kęstutis Banaitis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
26 Danutė Domkuvienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
27 Vida Židonienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
28 Vijolė Jakubauskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
29 Irena Povilionienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
30 Galina Pranskūnienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
31 Elena Stankuvienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
32 Vida Blantaitienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
33 Albinas Jusis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
34 Deimantė Jovaišienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
35 Ieva Tamašauskaitė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR