Čia sudedam turtą (statiniai, žemė, kelių transporto priemonės, kiti daiktai) + vertybinius popierius, meno kūrinius, juvelyrinius dirbinius + išduotas paskolas ir iš gautos sumos atimame gautas paskolas

Pagal turimą turtą(visą) mažėjančia tvarka

Vardas Partija Savivaldybė Turtas
1 Irena Povilionienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono -16.424,00 EUR
2 Albinas Jusis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono -5.670,00 EUR
3 Marius Linda Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono -3.600,00 EUR
4 Julius Povilionis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono -2.000,00 EUR
5 Kristina Šataitė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono -1.400,00 EUR
6 Romaldas Petrauskas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
7 Deimantė Lelevičienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 0,00 EUR
8 Vida Blantaitienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 100,00 EUR
9 Rima Bladikienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 156,00 EUR
10 Asta Stankuvienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 500,00 EUR
11 Vidmantas Bedalis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 2.000,00 EUR
12 Deimantė Jovaišienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 2.084,00 EUR
13 Simona Židonytė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 3.500,00 EUR
14 Povilas Bagdonavičius Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 3.630,00 EUR
15 Danutė Domkuvienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 4.000,00 EUR
16 Laisvida Rudytė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 4.000,00 EUR
17 Kęstutis Banaitis Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 8.633,00 EUR
18 Stefa Mištolienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 8.872,00 EUR
19 Virgilijus Tuomas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 9.272,00 EUR
20 Elena Stankuvienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 10.127,00 EUR
21 Antanas Tamašauskas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 14.833,00 EUR
22 Stanislovas Vėlavičius Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 15.459,00 EUR
23 Galina Pranskūnienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 16.000,00 EUR
24 Vida Židonienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 17.447,00 EUR
25 Stasys Vainauskas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 17.896,00 EUR
26 Danutė Konaržiauskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 24.756,00 EUR
27 Ieva Tamašauskaitė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 29.000,00 EUR
28 Vytautas Rimkūnas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 30.000,00 EUR
29 Zita Dovidonienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 30.080,00 EUR
30 Vijolė Jakubauskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 33.480,00 EUR
31 Virginija Jasnauskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 55.934,00 EUR
32 Dainius Vaškas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 62.241,00 EUR
33 Aldona Mažeikienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 62.607,00 EUR
34 Vida Kurlinskienė Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 168.390,00 EUR
35 Albinas Leimontas Partija Tvarka ir teisingumas Pasvalio rajono 187.259,00 EUR