Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Gediminas Lipnevičius Visuomeninis rinkimų komitetas "Už geresnį gyvenimą visiems" Radviliškio rajono 267.400,00 EUR
2 Kęstutis Dainius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 226.854,00 EUR
3 Vitas Pranas Tutkus Visuomeninis rinkimų komitetas "Vardan žmogaus" Radviliškio rajono 194.738,00 EUR
4 Vytautas Krikščiūnas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 189.120,00 EUR
5 Vytas Masiliūnas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 166.586,00 EUR
6 Lina Mikaliūnaitė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 122.599,00 EUR
7 Laimutis Brunius Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 100.000,00 EUR
8 Romalda Šiurnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 99.000,00 EUR
9 Dalius Čapaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 98.709,00 EUR
10 Martynas Menkeliūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 87.456,00 EUR
11 Zita Žvikienė Darbo partija Radviliškio rajono 80.909,00 EUR
12 Jonas Pravilonis Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 79.500,00 EUR
13 Vilmantas Verpetinskis Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 70.000,00 EUR
14 Vida Janulaitienė Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 64.000,00 EUR
15 Jonas Povilaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 62.177,00 EUR
16 Irena Palionienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 60.916,00 EUR
17 Daiva Laužikaitė Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 60.000,00 EUR
18 Danutė Povelauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 56.231,00 EUR
19 Darius Jurėnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 46.459,00 EUR
20 Juozas Jakševičius Visuomeninis rinkimų komitetas "Vardan žmogaus" Radviliškio rajono 40.000,00 EUR
21 Genovaitė Kazlauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 40.000,00 EUR
22 Edmundas Valba Visuomeninis rinkimų komitetas "Vardan žmogaus" Radviliškio rajono 34.000,00 EUR
23 Romas Kalvaitis Visuomeninis rinkimų komitetas "Vardan žmogaus" Radviliškio rajono 33.000,00 EUR
24 Elena Kalvaitienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Vardan žmogaus" Radviliškio rajono 33.000,00 EUR
25 Justinas Kvėglys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 30.000,00 EUR
26 Vitas Sadauskas Visuomeninis rinkimų komitetas "Už geresnį gyvenimą visiems" Radviliškio rajono 25.000,00 EUR
27 Eugenijus Pranevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 24.621,00 EUR
28 Vilma Šalkuvienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Vardan žmogaus" Radviliškio rajono 23.000,00 EUR
29 Rimantas Meškauskas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 21.539,00 EUR
30 Vilma Aleknienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už geresnį gyvenimą visiems" Radviliškio rajono 21.000,00 EUR
31 Albertas Stasiūnas Darbo partija Radviliškio rajono 20.350,00 EUR
32 Henrikas Stankevičius Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Radviliškio rajono 20.000,00 EUR
33 Tomas Januševičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 19.714,00 EUR
34 Aivaras Pliatkus Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 19.461,00 EUR
35 Skaidra Dišlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 19.371,00 EUR
36 Benas Elzbergas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 19.162,00 EUR
37 Rimantas Vaičiurgis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Radviliškio rajono 19.000,00 EUR
38 Rasa Krivickienė Darbo partija Radviliškio rajono 18.960,00 EUR
39 Kostas Dočkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 18.855,00 EUR
40 Vida Stasė Skarelienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 18.585,00 EUR
41 Lukas Pipiras Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 17.671,00 EUR
42 Irena Janulienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Radviliškio rajono 17.331,00 EUR
43 Eglė Šveckienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 17.000,00 EUR
44 Algimantas Ruseckas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Radviliškio rajono 16.975,00 EUR
45 Jūratė Bredulskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono 16.500,00 EUR
46 Vladas Būdvytis Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 16.260,00 EUR
47 Virginija Indienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Mes esame Kitokie" Radviliškio rajono 16.028,00 EUR
48 Kazimieras Augulis Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 15.881,00 EUR
49 Jurijus Lomonosovas Lietuvos socialdemokratų partija Radviliškio rajono 15.433,00 EUR
50 Vytautas Praninskas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Radviliškio rajono 14.365,00 EUR