Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Alfredas Bardauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Raseinių rajono 248.679,00 EUR
2 Izidorius Juškys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Raseinių rajono 180.323,00 EUR
3 Antanas Kilčauskas Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 125.372,00 EUR
4 Albinas Daunius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 122.500,00 EUR
5 Artūras Rauličkis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 106.248,00 EUR
6 Aušra Rauličkienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Pilietiškas pasirinkimas" Raseinių rajono 100.280,00 EUR
7 Mindaugas Juozaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 72.000,00 EUR
8 Zigmas Pranckus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 69.669,00 EUR
9 Rimas Stankūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Raseinių rajono 65.000,00 EUR
10 Mingaudas Tamaliūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Raseinių rajono 55.000,00 EUR
11 Gediminas Kazys Galubauskas Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 52.822,00 EUR
12 Edmundas Jonyla Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 52.000,00 EUR
13 Žydrūnas Blėdis Visuomeninis rinkimų komitetas "Pilietiškas pasirinkimas" Raseinių rajono 51.614,00 EUR
14 Audrius Škėrys Darbo partija Raseinių rajono 48.000,00 EUR
15 Gražina Čiarienė Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 45.355,00 EUR
16 Darius Ulickas Darbo partija Raseinių rajono 45.000,00 EUR
17 Darius Pocius Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 45.000,00 EUR
18 Vilmas Pocius Visuomeninis rinkimų komitetas "Pilietiškas pasirinkimas" Raseinių rajono 45.000,00 EUR
19 Rimas Gunevičius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 42.895,00 EUR
20 Gražina Kasputienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 41.000,00 EUR
21 Vytas Zaksas Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 39.000,00 EUR
22 Gintautas Mikolaitis Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 36.000,00 EUR
23 Vida Mankuvienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 35.000,00 EUR
24 Regina Petrokienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 34.000,00 EUR
25 Algirdas Daunora Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Raseinių rajono 30.411,00 EUR
26 Inga Stoškevičienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Raseinių rajono 30.000,00 EUR
27 Vaclovas Zubrickas Partija Tvarka ir teisingumas Raseinių rajono 30.000,00 EUR
28 Petras Paulauskas Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 30.000,00 EUR
29 Vaidas Kringelis Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 29.000,00 EUR
30 Linas Mockus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 27.950,00 EUR
31 Vidmantas Tijūnaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 27.530,00 EUR
32 Vytautas Stancikas Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 27.000,00 EUR
33 Irena Juzėnienė Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 25.000,00 EUR
34 Laimutė Butautienė Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 25.000,00 EUR
35 Rosvaldas Kunickas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Raseinių rajono 25.000,00 EUR
36 Dalia Tautkienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 25.000,00 EUR
37 Vaclovas Simonavičius Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 24.339,00 EUR
38 Jonas Antosevičius Partija Tvarka ir teisingumas Raseinių rajono 23.000,00 EUR
39 Sigitas Visockas Visuomeninis rinkimų komitetas "Pilietiškas pasirinkimas" Raseinių rajono 23.000,00 EUR
40 Vidmantas Karabinas Partija Tvarka ir teisingumas Raseinių rajono 22.056,00 EUR
41 Pranas Gedminas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Raseinių rajono 21.000,00 EUR
42 Matas Skamarakas Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 21.000,00 EUR
43 Andrius Barauskas Darbo partija Raseinių rajono 20.392,00 EUR
44 Aidas Rimkus Darbo partija Raseinių rajono 20.200,00 EUR
45 Kęstutis Pigaga Partija Tvarka ir teisingumas Raseinių rajono 20.100,00 EUR
46 Vidas Bakutis Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Rasus" Raseinių rajono 20.000,00 EUR
47 Saulius Stankevičius Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 20.000,00 EUR
48 Raimonda Račkutė Lietuvos socialdemokratų partija Raseinių rajono 19.279,00 EUR
49 Zita Grabauskienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 19.000,00 EUR
50 Tadas Galinaitis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Raseinių rajono 18.600,00 EUR