Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Alvydas Sėdžius Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 76.176,00 EUR
2 Stanislovas Budrikis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 67.180,00 EUR
3 Nerijus Daukas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 32.000,00 EUR
4 Silvastras Rabašauskas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 10.713,00 EUR
5 Kęstutis Mažeikis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 6.500,00 EUR
6 Edmundas Šiudeikis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 5.500,00 EUR
7 Kazys Černeckis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 5.000,00 EUR
8 Martynas Pielikys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 4.000,00 EUR
9 Stasys Vainoras Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 2.000,00 EUR
10 Vita Žiogienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 2.000,00 EUR
11 Irena Marcinkevičienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 1.000,00 EUR
12 Audrius Kasparas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 100,00 EUR
13 Robertas Mažrimas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 0,00 EUR
14 Vilma Laivienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 0,00 EUR
15 Jurgita Simutytė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 0,00 EUR
16 Algirdas Ozolas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Skuodo rajono 0,00 EUR