Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Stanislovas Martinkus Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 24.730,00 EUR
2 Bronislovas Stasiulis Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 15.088,00 EUR
3 Kęstutis Sakalauskas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 10.812,00 EUR
4 Sigitas Ringys Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 10.500,00 EUR
5 Evaldas Razgus Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 10.440,00 EUR
6 Diana Domarkienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 10.000,00 EUR
7 Darius Jonušas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 10.000,00 EUR
8 Romualdas Galdikas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 8.300,00 EUR
9 Nijolė Radvilienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 5.000,00 EUR
10 Inga Rutienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 3.656,00 EUR
11 Audrius Bukauskas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 3.510,00 EUR
12 Ilona Pučinskaitė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 3.030,00 EUR
13 Arvydas Razma Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 2.824,00 EUR
14 Darius Pajauskas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 2.370,00 EUR
15 Sigita Grauslienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 500,00 EUR
16 Daiva Budrienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 468,00 EUR
17 Giedrius Kova Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 312,00 EUR
18 Egidijus Zukas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 300,00 EUR
19 Edmundas Jakštas Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 220,00 EUR
20 Jurgita Alonderienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 140,00 EUR
21 Antanas Donėla Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 100,00 EUR
22 Martyna Januškaitė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 0,00 EUR
23 Greta Piekutė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 0,00 EUR
24 Alma Žerlauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 0,00 EUR
25 Edita Šamonskienė Lietuvos socialdemokratų partija Skuodo rajono 0,00 EUR