Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Deivydas Vyniautas Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 151.992,00 EUR
2 Antanas Tenys Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 101.021,00 EUR
3 Jonas Jurkus Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 87.584,00 EUR
4 Ramūnas Steponavičius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 50.820,00 EUR
5 Algimantas Čepys Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 38.207,00 EUR
6 Rolandas Auryla Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 20.000,00 EUR
7 Juozas Kelmelis Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 19.740,00 EUR
8 Viktoras Bugnevičius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 16.565,00 EUR
9 Audronė Šimkuvienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 16.234,00 EUR
10 Bronius Kryžius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 14.585,00 EUR
11 Irena Macijauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 14.495,00 EUR
12 Petras Kekys Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 10.000,00 EUR
13 Tatjana Kinčinienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 10.000,00 EUR
14 Linas Ligeikis Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 8.519,00 EUR
15 Laima Nagienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 7.200,00 EUR
16 Dalia Kesminienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 5.000,00 EUR
17 Alius Kontrauskas Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 5.000,00 EUR
18 Kristina Juškevičienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 4.798,00 EUR
19 Judyta Tekingunduz Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 3.744,00 EUR
20 Viliuėta Riaukienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 3.500,00 EUR
21 Rūta Matulaitienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 2.000,00 EUR
22 Erika Pusvaškė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 2.000,00 EUR
23 Saulius Matulaitis Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 2.000,00 EUR
24 Artūras Kurilavičius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 2.000,00 EUR
25 Vitolda Garalienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 1.000,00 EUR
26 Audronė Vaitiekienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 700,00 EUR
27 Gintaras Žiauga Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
28 Darius Zibertas Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
29 Arūnas Končius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
30 Viktorija Zibertienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
31 Anita Avdaljan Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
32 Ilona Lukošienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
33 Rimvydas Jucius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
34 Jolita Butkienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
35 Modestas Česnauskas Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
36 Vygintas Ligeikis Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
37 Sigitas Petrikas Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
38 Vaida Norkutė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
39 Jolanta Kriaučiūnienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
40 Laima Petrauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
41 Albinas Sujeta Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
42 Giedrius Petrulevičius Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR
43 Laurynas Jonauskas Lietuvos socialdemokratų partija Mažeikių rajono 0,00 EUR