Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Antanas Danys Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 76.094,00 EUR
2 Vidas Blekaitis Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 60.426,00 EUR
3 Arvydas Narkeliūnas Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 31.430,00 EUR
4 Roma Žentelienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 31.307,00 EUR
5 Nijolė Dirginčienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 30.996,00 EUR
6 Valentinas Vincas Revuckas Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 23.085,00 EUR
7 Arnoldas Juozaitis Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 19.069,00 EUR
8 Nijolė Verseckienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 18.792,00 EUR
9 Vytautas Jokimas Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 18.000,00 EUR
10 Zita Šerpenskienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 15.500,00 EUR
11 Ervinas Marčiulionis Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 13.000,00 EUR
12 Julija Rukaitė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 11.351,00 EUR
13 Vytas Kederys Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 11.156,00 EUR
14 Birutė Magdelena Vokietaitienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 10.565,00 EUR
15 Kęstutis Akelis Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 10.000,00 EUR
16 Vidmantas Veselis Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 8.479,00 EUR
17 Kristina Justinavičienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 7.240,00 EUR
18 Vilma Krasauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 4.000,00 EUR
19 Vida Žukauskienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 3.673,00 EUR
20 Dovilė Adamonytė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 2.981,00 EUR
21 Helmanas Lik Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 2.000,00 EUR
22 Solveiga Pempienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 1.600,00 EUR
23 Inga Bunevičienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 494,00 EUR
24 Skirmantė Martusevičienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 241,00 EUR
25 Toliama Ragienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 0,00 EUR
26 Daiva Valatkienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 0,00 EUR
27 Skaidra Jadzevičienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 0,00 EUR
28 Mindaugas Botyrius Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 0,00 EUR
29 Vijolė Skorodumovienė Lietuvos socialdemokratų partija Birštono 0,00 EUR