Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Romaldas Šalčius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 91.000,00 EUR
2 Eimutis Židanavičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 60.300,00 EUR
3 Aleksandras Jokūbauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 49.160,00 EUR
4 Elena Kuznecova Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 28.399,00 EUR
5 Domininkas Jurevičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 20.029,00 EUR
6 Žilvinas Kažys Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 15.351,00 EUR
7 Rimas Pocius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 10.000,00 EUR
8 Vaclovas Aleksandravičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 6.500,00 EUR
9 Natalja Vasiliauskienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 6.000,00 EUR
10 Salomėja Slaboševičienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 5.600,00 EUR
11 Adelė Karteškina Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 5.000,00 EUR
12 Donatas Artūras Žuolys Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 4.800,00 EUR
13 Jonas Normantas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 3.000,00 EUR
14 Oksana Skripnikienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 3.000,00 EUR
15 Auksė Laučienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 1.770,00 EUR
16 Remigijus Makauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 967,00 EUR
17 Darius Saldūnas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 942,00 EUR
18 Adrijus Beniušis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 700,00 EUR
19 Daiva Ivancienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
20 Saulius Rasikas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
21 Valdas Jeskevičius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
22 Laimutis Aukselis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
23 Džeraldas Kaliužnas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
24 Jonas Pivoris Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
25 Alma Lipskienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
26 Regina Balčiūnienė Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
27 Gediminas Leišys Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
28 Mantas Drungilas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
29 Dovydas Petrošius Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
30 Gražvydas Bulaitis Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
31 Dainius Tamošauskas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR
32 Rolandas Rumšas Lietuvos socialdemokratų darbo partija Palangos miesto 0,00 EUR