Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Vytautas Seibutis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 101.511,00 EUR
2 Irena Šatkauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 90.819,00 EUR
3 Arvydas Dočkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 82.400,00 EUR
4 Alfredas Juozas Kerulis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 69.000,00 EUR
5 Mindaugas Skritulskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 65.972,00 EUR
6 Vladas Žulkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 59.245,00 EUR
7 Irena Galdikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 52.030,00 EUR
8 Dainius Želvys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 51.200,00 EUR
9 Ilona Pociuvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 40.000,00 EUR
10 Rimantas Antanas Mikalkėnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 30.714,00 EUR
11 Julius Tomas Žulkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 28.749,00 EUR
12 Irena Švanienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 20.200,00 EUR
13 Saulius Simė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 20.155,00 EUR
14 Aurelija Podlipskytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 15.600,00 EUR
15 Pranas Žeimys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 14.747,00 EUR
16 Gediminas Gečas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 10.000,00 EUR
17 Šarūnas Vaitkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 9.315,00 EUR
18 Valdonė Juozapavičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 9.000,00 EUR
19 Laimutis Kondratas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 7.500,00 EUR
20 Dainius Drungilas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 6.133,00 EUR
21 Ramutis Šeštokas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 6.089,00 EUR
22 Adolfas Sendrauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 5.117,00 EUR
23 Vaidas Šimaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 5.077,00 EUR
24 Albertas Martinaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 5.000,00 EUR
25 Nerijus Vaišvilas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 4.385,00 EUR
26 Akvilė Kilijonienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 3.059,00 EUR
27 Paulius Rojus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 3.030,00 EUR
28 Antanas Sebeckas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 2.900,00 EUR
29 Dovilė Valatkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 1.300,00 EUR
30 Daina Eimanavičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 1.000,00 EUR
31 Paulius Barkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 600,00 EUR
32 Donatas Elijošius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 446,00 EUR
33 Birutė Mockuvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
34 Justas Žulkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
35 Andrius Bajoras Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
36 Martynas Girininkas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
37 Banga Gabriolaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
38 Edvardas Brigmanas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
39 Bronius Vaitkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
40 Vytautas Korsakas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR
41 Sondra Kulikauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Palangos miesto 0,00 EUR