Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Remigijus Lamanauskas Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 152.500,00 EUR
2 Nijolė Guobienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 139.896,00 EUR
3 Pranas Bačiulis Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 109.000,00 EUR
4 Stasys Dambrauskas Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 95.000,00 EUR
5 Arnoldas Abramavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 87.357,00 EUR
6 Stasys Broga Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Zarasų rajono 75.000,00 EUR
7 Edmundas Čeičys Visuomeninis rinkimų komitetas "Vieningi Zarasai" Zarasų rajono 72.000,00 EUR
8 Vasilijus Trusovas Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 64.368,00 EUR
9 Benjaminas Sakalauskas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 58.190,00 EUR
10 Rūta Zavadskienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 55.873,00 EUR
11 Darius Viliūnas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 50.000,00 EUR
12 Gintaris Petrėnas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Zarasų rajono 46.185,00 EUR
13 Jaunius Ledzinskas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 44.855,00 EUR
14 Stasys Tumėnas Visuomeninis rinkimų komitetas "Vieningi Zarasai" Zarasų rajono 41.457,00 EUR
15 Balys Vilimas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 41.279,00 EUR
16 Danius Stankūnas Visuomeninis rinkimų komitetas "Vieningi Zarasai" Zarasų rajono 40.000,00 EUR
17 Alvydas Kavaliauskas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Zarasų rajono 38.380,00 EUR
18 Aurelijus Banys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 36.000,00 EUR
19 Petras Papovas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 33.332,00 EUR
20 Giedrius Ruseckas Visuomeninis rinkimų komitetas "Kurk Zarasams" Zarasų rajono 32.000,00 EUR
21 Ignas Zavadskas Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 30.390,00 EUR
22 Edvardas Borisevičius Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 30.000,00 EUR
23 Arvydas Petkevičius Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 30.000,00 EUR
24 Vytas Repečka Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 30.000,00 EUR
25 Juozas Stankevičius Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 29.104,00 EUR
26 Rimantas Jurevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 27.332,00 EUR
27 Virginijus Smalskis Visuomeninis rinkimų komitetas "Vieningi Zarasai" Zarasų rajono 25.800,00 EUR
28 Algirdas Buičenka Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 25.000,00 EUR
29 Bronius Mikita Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 24.737,00 EUR
30 Violeta Barisevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 23.124,00 EUR
31 Algimantas Cibulskis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Zarasų rajono 22.337,00 EUR
32 Jonas Juršys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 20.000,00 EUR
33 Algis Andrijauskas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 20.000,00 EUR
34 Genė Juršienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 20.000,00 EUR
35 Virginija Pošienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 19.269,00 EUR
36 Lilija Prapuolenaitienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 19.000,00 EUR
37 Petras Karla Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 18.000,00 EUR
38 Kęstutis Stankevičius Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 18.000,00 EUR
39 Karolis Vitas Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 17.000,00 EUR
40 Ona Patiejūnienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 16.000,00 EUR
41 Juozas Šyvokas Visuomeninis rinkimų komitetas "Vieningi Zarasai" Zarasų rajono 16.000,00 EUR
42 Marius Razma Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 16.000,00 EUR
43 Piotr Gluchov Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Zarasų rajono 15.980,00 EUR
44 Aušra Lamanauskienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Už Zarasų krašto ateitį!" Zarasų rajono 14.678,00 EUR
45 Violeta Gasparaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Zarasų rajono 14.000,00 EUR
46 Daiva Strazdienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Zarasų rajono 13.000,00 EUR
47 Nina Kudrešova Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 13.000,00 EUR
48 Daiva Kelečienė Visuomeninis rinkimų komitetas "Švari savivalda" Zarasų rajono 12.620,00 EUR
49 Domijanas Popovas Koalicija "Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms" Zarasų rajono 12.500,00 EUR
50 Vladimiras Kazakevičius Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Zarasų rajono 12.148,00 EUR