Partija:

Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Alvidas Šimkus Lietuvos centro partija Klaipėdos miesto 155.000,00 EUR
2 Antanas Rugys Lietuvos centro partija Kauno rajono 90.186,00 EUR
3 Romualdas Matelis Lietuvos centro partija Kauno miesto 80.000,00 EUR
4 Paulikas Jurjonas Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 71.711,00 EUR
5 Neringa Vozgirdaitė-Zeziulevičienė Lietuvos centro partija Ukmergės rajono 70.000,00 EUR
6 Renata Zeziulevičienė Lietuvos centro partija Ukmergės rajono 50.500,00 EUR
7 Audronė Česnavičienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 50.000,00 EUR
8 Nijolė Valatkienė Lietuvos centro partija Šiaulių miesto 50.000,00 EUR
9 Laisvūnas Neimanas Lietuvos centro partija Šiaulių miesto 46.000,00 EUR
10 Aldona Andriulionienė Lietuvos centro partija Klaipėdos miesto 40.200,00 EUR
11 Lina Ribokienė Lietuvos centro partija Alytaus rajono 36.500,00 EUR
12 Valdemaras Chomičius Lietuvos centro partija Alytaus miesto 35.000,00 EUR
13 Aušra Kuzminskienė Lietuvos centro partija Klaipėdos miesto 35.000,00 EUR
14 Vytautas Duonėla Lietuvos centro partija Palangos miesto 35.000,00 EUR
15 Saulius Kerševičius Lietuvos centro partija Kaišiadorių rajono 34.195,00 EUR
16 Laima Zubaitė Lietuvos centro partija Klaipėdos miesto 32.000,00 EUR
17 Violeta Seiliuvienė Lietuvos centro partija Vilniaus miesto 31.424,00 EUR
18 Vidas Mikalauskas Lietuvos centro partija Varėnos rajono 30.898,00 EUR
19 Albinas Stankus Lietuvos centro partija Kauno miesto 30.800,00 EUR
20 Jonas Matulevičius Lietuvos centro partija Lazdijų rajono 30.069,00 EUR
21 Povilas Dievaitis Lietuvos centro partija Kauno miesto 30.040,00 EUR
22 Žydrūnas Rauličkis Lietuvos centro partija Alytaus miesto 29.800,00 EUR
23 Virginija Kriaučiūnaitė Lietuvos centro partija Vilniaus miesto 29.000,00 EUR
24 Antanas Meškys Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 26.000,00 EUR
25 Eduardas Zeziulevičius Lietuvos centro partija Ukmergės rajono 25.000,00 EUR
26 Juozas Černiauskas Lietuvos centro partija Vilniaus miesto 25.000,00 EUR
27 Aušra Aniulienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 24.064,00 EUR
28 Kęstutis Juknis Lietuvos centro partija Kauno miesto 23.000,00 EUR
29 Diana Stravinskienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 22.000,00 EUR
30 Algirdas Antanas Baležentis Lietuvos centro partija Varėnos rajono 22.000,00 EUR
31 Feliksas Dačkus Lietuvos centro partija Ukmergės rajono 21.000,00 EUR
32 Jūratė Čebatoriūtė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 20.000,00 EUR
33 Asta Pilypaitė Lietuvos centro partija Alytaus miesto 20.000,00 EUR
34 Darius Staugaitis Lietuvos centro partija Alytaus miesto 20.000,00 EUR
35 Agnė Jaseliūnaitė Lietuvos centro partija Alytaus miesto 20.000,00 EUR
36 Virginijus Šmigelskas Lietuvos centro partija Vilniaus miesto 20.000,00 EUR
37 Kristina Sudžienė Lietuvos centro partija Kauno rajono 20.000,00 EUR
38 Ramunė Adomaitienė Lietuvos centro partija Klaipėdos miesto 20.000,00 EUR
39 Brigita Arasimavičiūtė Lietuvos centro partija Alytaus miesto 20.000,00 EUR
40 Audronė Čekauskienė Lietuvos centro partija Palangos miesto 20.000,00 EUR
41 Algimantas Norkeliūnas Lietuvos centro partija Alytaus miesto 20.000,00 EUR
42 Remigijus Paulikas Lietuvos centro partija Kauno rajono 20.000,00 EUR
43 Justas Ambrizas Lietuvos centro partija Kaišiadorių rajono 19.000,00 EUR
44 Kristupas Augustas Krivickas Lietuvos centro partija Vilniaus miesto 19.000,00 EUR
45 Virginijus Guoga Lietuvos centro partija Varėnos rajono 17.608,00 EUR
46 Antanas Gimbutas Lietuvos centro partija Klaipėdos miesto 17.000,00 EUR
47 Gražvydas Dambrauskas Lietuvos centro partija Kauno miesto 15.446,00 EUR
48 Remigijus Berus Lietuvos centro partija Lazdijų rajono 15.000,00 EUR
49 Edita Merkevičienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 13.000,00 EUR
50 Andrius Binkevičius Lietuvos centro partija Ukmergės rajono 13.000,00 EUR