Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Paulikas Jurjonas Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 71.711,00 EUR
2 Antanas Meškys Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 26.000,00 EUR
3 Aušra Aniulienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 24.064,00 EUR
4 Diana Stravinskienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 22.000,00 EUR
5 Petra Jonušienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 12.500,00 EUR
6 Virginija Vaitkevičienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 10.600,00 EUR
7 Vitalijus Baltutis Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 10.000,00 EUR
8 Irutė Gedutienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 10.000,00 EUR
9 Danutė Viršilienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 10.000,00 EUR
10 Romualdas Lapkus Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 7.500,00 EUR
11 Rolandas Gerulskis Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 7.000,00 EUR
12 Gražina Kraulienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 6.000,00 EUR
13 Jolanta Gagilienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 5.000,00 EUR
14 Kristina Jonauskienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 4.000,00 EUR
15 Monika Čepelytė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 3.500,00 EUR
16 Liudvika Prialgauskienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 1.200,00 EUR
17 Albinas Uikis Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 1.200,00 EUR
18 Pranas Noreika Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 1.000,00 EUR
19 Valerija Misiūnienė Lietuvos centro partija Mažeikių rajono 0,00 EUR