Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Vytautas Duonėla Lietuvos centro partija Palangos miesto 35.000,00 EUR
2 Audronė Čekauskienė Lietuvos centro partija Palangos miesto 20.000,00 EUR
3 Kazys Galdikas Lietuvos centro partija Palangos miesto 9.000,00 EUR
4 Paulius Meilūnas Lietuvos centro partija Palangos miesto 6.100,00 EUR
5 Česlovas Vėbra Lietuvos centro partija Palangos miesto 5.000,00 EUR
6 Viktoras Butavičius Lietuvos centro partija Palangos miesto 4.000,00 EUR
7 Jolanda Marija Narmontienė Lietuvos centro partija Palangos miesto 4.000,00 EUR
8 Daiva Stankevičienė Lietuvos centro partija Palangos miesto 1.000,00 EUR
9 Nijolė Kasparė Lietuvos centro partija Palangos miesto 0,00 EUR
10 Ramutis Stankevičius Lietuvos centro partija Palangos miesto 0,00 EUR
11 Genė Stankuvienė Lietuvos centro partija Palangos miesto 0,00 EUR