Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Vidas Mikalauskas Lietuvos centro partija Varėnos rajono 30.898,00 EUR
2 Algirdas Antanas Baležentis Lietuvos centro partija Varėnos rajono 22.000,00 EUR
3 Jūratė Čebatoriūtė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 20.000,00 EUR
4 Virginijus Guoga Lietuvos centro partija Varėnos rajono 17.608,00 EUR
5 Arūnas Puodys Lietuvos centro partija Varėnos rajono 12.000,00 EUR
6 Laima Palčinskienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 10.000,00 EUR
7 Teresė Grinevičienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 10.000,00 EUR
8 Valentinas Taraila Lietuvos centro partija Varėnos rajono 6.760,00 EUR
9 Diana Atajeva Lietuvos centro partija Varėnos rajono 6.333,00 EUR
10 Daiva Tamulevičienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 5.731,00 EUR
11 Asta Antanina Tamulevičienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 5.000,00 EUR
12 Alvyra Petruškevičienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 5.000,00 EUR
13 Vaiva Apanavičiūtė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 3.313,00 EUR
14 Audronė Pipienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 3.000,00 EUR
15 Sonata Baginskaitė-Puodė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 2.000,00 EUR
16 Martynas Katelynas Lietuvos centro partija Varėnos rajono 1.700,00 EUR
17 Kęstutis Kazlauskas Lietuvos centro partija Varėnos rajono 400,00 EUR
18 Nijolė Pavasarienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 300,00 EUR
19 Lina Peciukonytė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
20 Saulius Bielevičius Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
21 Laura Jurgelevičiūtė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
22 Danguolė Siniauskienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
23 Stasys Truncė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
24 Kristina Marcinkonienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
25 Rima Lūkina Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR
26 Loreta Manarkienė Lietuvos centro partija Varėnos rajono 0,00 EUR