Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Edita Merkevičienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 13.000,00 EUR
2 Albinas Juškevičius Lietuvos centro partija Telšių rajono 10.500,00 EUR
3 Verginija Masiliauskienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 10.000,00 EUR
4 Sigutė Adomavičienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 10.000,00 EUR
5 Angelė Nevėrienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 7.000,00 EUR
6 Giedrius Valiulis Lietuvos centro partija Telšių rajono 6.500,00 EUR
7 Zigmontas Šimkus Lietuvos centro partija Telšių rajono 5.300,00 EUR
8 Saulius Vilkas Lietuvos centro partija Telšių rajono 5.000,00 EUR
9 Remigijus Gustys Lietuvos centro partija Telšių rajono 3.000,00 EUR
10 Raimondas Laugalis Lietuvos centro partija Telšių rajono 500,00 EUR
11 Violeta Viršilienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 300,00 EUR
12 Rima Štefane Lietuvos centro partija Telšių rajono 0,00 EUR
13 Ignas Štefan Lietuvos centro partija Telšių rajono 0,00 EUR
14 Vaclovas Ringys Lietuvos centro partija Telšių rajono 0,00 EUR
15 Virgina Šilgalienė Lietuvos centro partija Telšių rajono 0,00 EUR
16 Anicetas Šilgalis Lietuvos centro partija Telšių rajono 0,00 EUR