Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Romualdas Matelis Lietuvos centro partija Kauno miesto 80.000,00 EUR
2 Audronė Česnavičienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 50.000,00 EUR
3 Albinas Stankus Lietuvos centro partija Kauno miesto 30.800,00 EUR
4 Povilas Dievaitis Lietuvos centro partija Kauno miesto 30.040,00 EUR
5 Kęstutis Juknis Lietuvos centro partija Kauno miesto 23.000,00 EUR
6 Gražvydas Dambrauskas Lietuvos centro partija Kauno miesto 15.446,00 EUR
7 Janina Dovydaitienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 5.700,00 EUR
8 Kęstutis Gumbrys Lietuvos centro partija Kauno miesto 3.200,00 EUR
9 Vitalija Saliamonienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 3.000,00 EUR
10 Vida Augienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 3.000,00 EUR
11 Rūta Andriuškevičienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 2.000,00 EUR
12 Eugenijus Pūkas Lietuvos centro partija Kauno miesto 2.000,00 EUR
13 Edgaras Dambrauskas Lietuvos centro partija Kauno miesto 800,00 EUR
14 Vladzė Piepolienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 800,00 EUR
15 Daiva Zelevienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 100,00 EUR
16 Birutė Malinauskaitė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
17 Česlovas Kasperavičius Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
18 Rūta Pilkaitė-Zakarauskė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
19 Daiva Grigonytė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
20 Rūta Zabielienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
21 Danutė Gorožancevienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
22 Aušra Saudargienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
23 Marija Paškevičienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
24 Asta Čitavičiūtė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
25 Irina Šarienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
26 Martynas Andriuškevičius Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
27 Vytautas Stankus Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR
28 Danguolė Regina Chočinienė Lietuvos centro partija Kauno miesto 0,00 EUR