Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Kristina Vančienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 105.000,00 EUR
2 Vaida Augaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 46.397,00 EUR
3 Arūnas Samys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 25.011,00 EUR
4 Sigitas Gražulevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 19.500,00 EUR
5 Audronė Kurienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 17.820,00 EUR
6 Vilma Grėbliūnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 15.000,00 EUR
7 Arvydas Gavėnia Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 11.500,00 EUR
8 Egidijus Giedraitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 10.004,00 EUR
9 Jūratė Bastienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 6.100,00 EUR
10 Angelina Marija Veniulienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 4.000,00 EUR
11 Daivaras Rybakovas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 2.839,00 EUR
12 Nerijus Martišius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 859,00 EUR
13 Kęstutis Vizbara Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 600,00 EUR
14 Irina Pažereckienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 500,00 EUR
15 Milgaudas Matijošaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 390,00 EUR
16 Gražvydas Ažna Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 193,00 EUR
17 Rasa Dilienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 59,00 EUR
18 Renata Rauzė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
19 Inga Andriulaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
20 Audronė Vaivadienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
21 Jurgis Balčiūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
22 Milda Liuokaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
23 Algimantas Kervelis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
24 Edita Jasaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
25 Vytautas Jurgis Kairys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
26 Milda Matulaitytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
27 Virginija Krikštanienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
28 Pijus Bastys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
29 Irma Savickaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
30 Algirdas Genys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR
31 Darius Juodaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Jurbarko rajono 0,00 EUR