Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Giedrutis Klimkevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 67.334,00 EUR
2 Gintaras Girniukaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 54.000,00 EUR
3 Dalia Kazlauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 34.788,00 EUR
4 Julija Krasauskaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 30.544,00 EUR
5 Ona Repečkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 20.592,00 EUR
6 Jūratė Girnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 12.698,00 EUR
7 Rita Kripaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 11.200,00 EUR
8 Rimvydas Griauzdė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 10.550,00 EUR
9 Paulina Griauzdaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 10.000,00 EUR
10 Jonas Žukauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 7.000,00 EUR
11 Gintarė Žemaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 5.000,00 EUR
12 Sigutis Obelevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 4.800,00 EUR
13 Valentinas Patumsis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 4.009,00 EUR
14 Aldona Širvinskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 2.850,00 EUR
15 Loreta Laurenčikaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 2.796,00 EUR
16 Tadas Pilkauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 2.662,00 EUR
17 Rolandas Laurinavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 2.568,00 EUR
18 Darius Vogulis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 2.500,00 EUR
19 Jonas Kęstutis Regalas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 2.200,00 EUR
20 Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 1.500,00 EUR
21 Daiva Stankevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 800,00 EUR
22 Meilė Giraitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 571,00 EUR
23 Daiva Žarskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 500,00 EUR
24 Egidijus Musteikis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
25 Kristina Striukienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
26 Jūratė Musteikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
27 Žygimantas Obelevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
28 Andrius Vitkūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
29 Virmantas Gokas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
30 Elidijus Mažvyla Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
31 Zenonas Navickas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
32 Nerijus Stalnionis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
33 Ignas Šaučiūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR
34 Šarūnas Grigonis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių rajono 0,00 EUR