Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Raimundas Gražys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 106.000,00 EUR
2 Vaclovas Seniūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 43.000,00 EUR
3 Paulius Valentinavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 40.000,00 EUR
4 Saulius Jauneika Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 39.540,00 EUR
5 Saulius Dirma Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 33.800,00 EUR
6 Virgilijus Šironas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 31.218,00 EUR
7 Sigitas Višniauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 25.000,00 EUR
8 Eglė Bareikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 21.243,00 EUR
9 Violeta Zutkuvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 18.000,00 EUR
10 Antanas Grigelevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 18.000,00 EUR
11 Vilė Petkūnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 18.000,00 EUR
12 Aurelija Lukošienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 13.900,00 EUR
13 Žydrūnė Vaidachovičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 10.600,00 EUR
14 Marija Ažubalienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 9.423,00 EUR
15 Vytis Štelbys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 9.000,00 EUR
16 Kęstutis Pumputis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 7.500,00 EUR
17 Raimonda Meiduvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 5.033,00 EUR
18 Antanina Čičiurkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 5.000,00 EUR
19 Vladas Telksnys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 5.000,00 EUR
20 Valentinas Stundys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 5.000,00 EUR
21 Lina Dieninė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 4.910,00 EUR
22 Jūratė Strumilienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 4.790,00 EUR
23 Dalia Žygelienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 4.237,00 EUR
24 Rosita Pikauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 2.670,00 EUR
25 Algimantas Žiukas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 2.500,00 EUR
26 Virgilija Pažemeckienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 1.500,00 EUR
27 Valentinas Žalalis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 1.000,00 EUR
28 Virgilijus Mozūra Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
29 Rita Andreikėnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
30 Rita Bukovskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
31 Nijolė Kimbartienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
32 Danutė Matusevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
33 Vaida Saugūnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
34 Regina Bacenskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
35 Renata Kildišienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
36 Marytė Baliūnaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
37 Vladzė Gribėnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
38 Henrikas Danišauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
39 Violeta Navickienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
40 Nijolė Stančikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR
41 Mingailė Aušrinė Maželytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono 0,00 EUR