Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Meirita Tamašauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 73.057,00 EUR
2 Žaneta Štreimikytė-Mockeliūnė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 31.000,00 EUR
3 Daiva Šalkevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 15.499,00 EUR
4 Marius Žitkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 15.000,00 EUR
5 Remigijus Navickas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 10.958,00 EUR
6 Danguolė Botyriūtė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 6.300,00 EUR
7 Eduardas Norkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 5.000,00 EUR
8 Bronius Vaclovas Dumbliauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 4.000,00 EUR
9 Domantas Ozerenskis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR
10 Ramutė Vinikienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR
11 Laurynas Kalvaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR
12 Danutė Berteškienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR
13 Vaclovas Jokubauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR
14 Gintarė Kačinskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR
15 Aldona Žemaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kazlų Rūdos 0,00 EUR