Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Gvidas Rutkauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 249.000,00 EUR
2 Regina Lukoševičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 40.000,00 EUR
3 Daiva Veličkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 20.900,00 EUR
4 Justinas Urbanavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 19.000,00 EUR
5 Bronius Maskeliūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 18.200,00 EUR
6 Česlovas Paulauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 17.000,00 EUR
7 Antanas Nickus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 16.200,00 EUR
8 Jonas Aliulis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 8.756,00 EUR
9 Leonas Stasevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 7.200,00 EUR
10 Džilda Railienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 7.000,00 EUR
11 Donatas Jankauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 6.915,00 EUR
12 Vytovtas Jakimčiukas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 6.000,00 EUR
13 Regina Žukauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 5.457,00 EUR
14 Jolanta Urbštienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 5.200,00 EUR
15 Laima Stankevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 3.299,00 EUR
16 Ramunė Liubinaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 2.700,00 EUR
17 Mindaugas Petrauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 2.000,00 EUR
18 Diana Petkuvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 2.000,00 EUR
19 Genė Markevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 2.000,00 EUR
20 Julius Tovtkevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 1.500,00 EUR
21 Kolomba Bulotienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 1.000,00 EUR
22 Jonas Bielskis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 1.000,00 EUR
23 Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 200,00 EUR
24 Deimantė Vaičiūtė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
25 Gytis Bagdonavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
26 Darius Krasauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
27 Arūnas Čekavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
28 Deividas Streikus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
29 Saulius Sucila Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
30 Marija Kurantavičiūtė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
31 Giedrė Vosylienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR
32 Mindaugas Samuolaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kauno rajono 0,00 EUR