Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Regina Girdvainytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 54.076,00 EUR
2 Vytautas Šeškevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 45.892,00 EUR
3 Audrius Virbickas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 36.900,00 EUR
4 Algimantas Blekaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 35.503,00 EUR
5 Danielius Juozas Cikanavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 32.200,00 EUR
6 Stefanija Paliūnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 21.000,00 EUR
7 Darius Šeškevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 20.000,00 EUR
8 Dalė Elena Janušienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 9.000,00 EUR
9 Romualdas Juodis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 7.913,00 EUR
10 Margarita Narakienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 5.000,00 EUR
11 Jonas Juozaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 5.000,00 EUR
12 Stasys Sakalas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 0,00 EUR
13 Jonas Stančikas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 0,00 EUR
14 Olga Žukaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 0,00 EUR
15 Valerijus Gratulevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 0,00 EUR
16 Ona Abraitytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Birštono 0,00 EUR