Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Aleksandras Masiulionis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 105.740,00 EUR
2 Vacė Vaskelienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 40.000,00 EUR
3 Jonas Rimantas Kadžys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 34.118,00 EUR
4 Gediminas Ragauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 23.510,00 EUR
5 Violeta Varnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 13.000,00 EUR
6 Virginijus Sarpauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 10.000,00 EUR
7 Steponas Mažrimas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 10.000,00 EUR
8 Milda Kalinauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 4.000,00 EUR
9 Algis Maslinskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 3.000,00 EUR
10 Arvydas Janavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 2.000,00 EUR
11 Alfredas Varnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR
12 Juozas Kalinauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR
13 Ieva Pumputienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR
14 Nijolė Pliška Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR
15 Vincas Jasiukevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR
16 Rita Bulonienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR
17 Andrius Balevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Širvintų rajono 0,00 EUR