Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Egidijus Černius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 551.063,00 EUR
2 Algirdas Valiušis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 102.420,00 EUR
3 Jonas Matulionis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 41.300,00 EUR
4 Saulius Dugnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 30.600,00 EUR
5 Dainius Bardauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 28.000,00 EUR
6 Juozas Albertas Buzas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 16.391,00 EUR
7 Audris Biveinis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 13.000,00 EUR
8 Jolanta Vosylienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 13.000,00 EUR
9 Vita Strumskytė-Giedrienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 9.000,00 EUR
10 Aušra Tvarijonienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 9.000,00 EUR
11 Algirdas Venckus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 6.500,00 EUR
12 Romualda Stovolos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 6.123,00 EUR
13 Virgilijus Žilinskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 6.000,00 EUR
14 Rima Grybauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 5.500,00 EUR
15 Skaistutė Paulauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 5.384,00 EUR
16 Agnė Šerelienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 5.000,00 EUR
17 Valdas Šateika Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 4.864,00 EUR
18 Dalia Dyrienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 4.000,00 EUR
19 Irena Gasparonienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 4.000,00 EUR
20 Algimantas Baziukas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 4.000,00 EUR
21 Sandra Andriūnaitė-Šilaikė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 3.082,00 EUR
22 Danutė Šukienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 3.000,00 EUR
23 Saulius Paštukas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 2.000,00 EUR
24 Neringa Klimavičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 1.534,00 EUR
25 Gediminas Laužikas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 1.000,00 EUR
26 Lina Uckuvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 100,00 EUR
27 Loreta Aleksiejūnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
28 Vygantas Valma Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
29 Audronė Liudvinavičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
30 Vytis Zavackas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
31 Edita Vaitiekūnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
32 Vilius Jackevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
33 Ignas Jackevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
34 Vaiva Mališauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
35 Laura Sriubiškienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
36 Ričerdas Kriovė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
37 Danutė Juknevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
38 Gediminas Virbickas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
39 Algirdas Gasiūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
40 Rimvydas Kirstukas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
41 Kęstutis Jakštas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR
42 Marytė Semaškienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Kupiškio rajono 0,00 EUR