Pagal turimas pinigines lėšas

Vardas Partija Savivaldybė Piniginės lėšos
1 Aleksandras Graželis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 21.000,00 EUR
2 Algirdas Jasiulionis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 5.000,00 EUR
3 Romualdas Ankėnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 4.000,00 EUR
4 Kazimieras Pranskus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 3.964,00 EUR
5 Viktorija Lapėnienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 1.200,00 EUR
6 Daiva Jasiulionienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 502,00 EUR
7 Bronius Lazaraitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
8 Jolanta Pranskuvienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
9 Algimantas Antanas Šerėnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
10 Gintaras Ustinavičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
11 Robertas Ambrulaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
12 Vida Uzielienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
13 Larisa Ustinavičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
14 Kotryna Druteikaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR
15 Rasa Jasiulionytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Švenčionių rajono 0,00 EUR